تاژ سفید کننده (بنفش) 1050 گ

تاژ

9,262 تومان

سفید کننده تاژ رایحه (لاوندر) روش استفاده برای ظروف : _ برای ظروف چینی، بلور و کریستال _ 150 میلی لیتر سفید کننده را در 5 لیتر آب حل کرده و ظروف را به مدت 5 دقیقه در این محلول قرار داده و سپس آبکشی کنید البسه: _ یک فنجان سفید کننده را در 20 لیتر آب بریزید و لباس را به مدت 20 دقیقه در آن قرار داده و سپس آبکشی کنید سطوح: _ برای تمیز و ضد عفونی کردن سطوح آشپزخانه 50 میلی لیتر سفید کننده را در 5 لیتر آب و برای دیوار و کف 100 میلی لیتر سفید کننده را در 5 لیتر آب حل کنید سرویس بهداشتی: _ سفید کننده را روی سطوح بریزید و بعد از چند دقیقه با آب بشویید توجه: _ در هنگام استفاده از هر نوع سفید کننده از آب گرم و داغ استفاده نشود _ بهتر است سفید کننده ها در فضای باز استفاده شوند و برای شستشو در فضای بسته نظیر حمام و دستشویی، درب و پنجره ها کاملا باز باشند یا از تهویه مناسب استفاده گردد _ در هنگام استفاده از هر نوع محلول سفید کننده، از تنفس بخارات حاصل از آن پرهیز شود _ از مصرف سفید کننده به طور مستقیم بر روی لباس خودداری گردد _ طبق دستور مصرف رقیق شود _ پس از استفاده از هر نوع سفید کننده لباس هاباید کاملا آبکشی شوند