پرسیل پودر دستی 500 گ

پرسیل

9,206 تومان

پودر ماشین پرسیل (لاوندر) _ با قدرت لکه بری عمیق _ بدون آسیب به پارچه _ از بین برنده لکه های سخت مناسب _ پارچه های الیاف کتانی و مصنوعی با رنگ ثابت _ پارچه های رنگ تیره، الیاف مصنوعی و حساس _ پارچه های پنبه ای مخلوط با پلی استر و لباس های رنگ روشن