پریل نمک ماشین ظرفشویی 2 کیلویی

پریل

40,300 تومان

نمک ماشین ظرفشویی پریل _ نمک مخصوص ماشین ظرف شویی 5 کاره Pril _ حجم 1.5 کیلو با عملکرد 5 کاره _ سبب از بین بردن سختی آب، افزایش دوام ماشین ظرف شویی، تقویت عملکرد ماشین ظرف شویی _ جلوگیری از ایجاد لکه آب بر روی ظروف و محافظت در مقابل رسوبات آهکی به طور همزمان هم از ماشین ظرف شویی و هم از ظروف محافظت می کند _ همچنین این محصول به طور خالص تهیه شده و عاری از ترکیبات حل نشدنی است که باعث افزایش درخشندگی ظروف می شود _ از بین بردن سختی آب _ افزایش دوام ماشین ظرف شویی _ تقویت عملکرد ماشین ظرفشویی _ جلوگیری از ایجاد لکه آب بر روی ظروف _ محافظت در مقابل رسوبات آهکی _ پاک کنندگی بازو های آب پاش _ افزایش درخشندگی ظروف _ عدم چسبیدن دانه های پودر و حل شدن راحت